[Rozmiar: 125806 bajtów]

alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
alt here Dyżury psychologa i pedaagoga
alt here ZDALNE NAUCZANIE
 PRZYDATNE LINKI
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
 
 
  

  Drodzy Rodzice i Opiekunowie

    Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy jest trudna zarówno dla Państwa, jak i dla nas stąd wymaga od Nas wzajemnego zrozumienia i współpracy.

   W dniu 20 marca 2020r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem określone zostały zasady prowadzenia zdalnego nauczania, możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

    Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

    Od 23 marca 2020 roku wychowawcy, nauczyciele, specjaliści naszej szkoły kontaktują się z rodzicami, opiekunami, uczniami przez: e-maile, telefon, komunikatory, przekazując najistotniejsze informacje dotyczące ZDALNEGO NAUCZANIA, które rozpoczynamy od dnia 25 marca 2020 r.

    Uczniowie będą otrzymywać materiały do pracy pocztą elektroniczną, będą mogli je pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce - ZDALNE NAUCZANIE

    Koordynatorami zdalnego nauczania w każdym oddziale są wychowawcy klas/zespołów/grup - mają oni najlepszy kontakt z Państwem oraz znają możliwości uczniów/dzieci.

    Każdy uczeń/dziecko będzie dzięki temu mógł/mogło uczyć się w domu - w miarę swoich możliwości i przy pomocy rodziców. Uruchomione zostaną również telefoniczne dyżury nauczycieli tak, by każdy z Państwa mógł uzyskać pomoc w razie trudności w pracy z uczniem/dzieckiem w domu pod szkolnymi numerami:

                         89 741 20 24,     721 066 222,     781 065 222

    Nauczyciele mają również możliwość udzielania pomocy z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

                                                                                                        

                                                                                                            

                                                    Dyrektor ZSS - Anna Gromańska